online psychologie & psychotherapie

InSight4U – Informatie voor de cliënt

De praktijkvoorwaarden van 2019

Je bent bekend en akkoord met de afspraken en praktijkvoorwaarden van InSight4U:
– Het particuliere tarief per sessie is € 87,50 (45 min). Alle sessies worden in rekening gebracht ook als je besluit te stoppen na 1 of 2 afspraken. Er wordt eenmalig administratietijd gerekend per behandeljaar (75,-). Email consult: €17,50. Een sessie waar spoed voor nodig is (tot 24 uur van tevoren aangevraagd) brengt €35,- aan extra kosten met zich mee. Een spoedconsult is eveneens op zaterdagen mogelijk. Let op: Informeer vooraf bij de praktijk en je zorgverzekeraar over tarieven en vergoedingen. Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars in Nederland. De grote internationale zorgverzekeraars bieden vergoeding (Bupa en Cigna bv).

– De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden. Voor verstrekken van informatie dient de cliënt toestemming te geven. Informatie wordt anoniem verstrekt.

– Als je een klacht heeft dan kun je deze bespreken met de behandelaar.

–  Een afspraak afzeggen kan. De sessie wordt in rekening gebracht (€ 87,50) wanneer afspraken korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd. Als er na een mailherinnering nogmaals een herinnering uit moet gaan dan komen er administratiekosten bovenop het factuurbedrag.

– Je dossier wordt 15 jaar bewaard conform de Nederlandse wetgeving.

Hierbij verklaar je geïnformeerd en akkoord te zijn over de procedure van de behandeling.

InSight4U | info@insight4u.nl | + 31 647882138