Praktijkvoorwaarden voor de cliënt
InSight4U

De procedure

Na je aanmelding (mail/ contactformulier) start de intakefase (online via Teams of Zoom). De intake beslaat 1 of 2 gesprekken (ieder 45 min). Daarna volgt een adviesgesprek waarin de meest geëigende behandelvorm en doelen worden besproken. Advies voor een doorverwijzing kan ook als de behandelvorm niet beschikbaar is bij InSight4U.
Mocht EMDR het beste advies zijn als behandelmethode dan heb je een desktop (computer), laptop of macbook nodig, een ipad of telefoon volstaan niet. Let op als je je werk laptop gebruikt: het is nodig in te loggen via een link.

InSight4U

InSight4U staat in Nederland bij de KvK onder nummer 53659139. De beroepen psychiater, psycholoog en psychotherapeut staan in de wet BIG. Marjon Peters heeft BIG registraties als GZ-psycholoog (nr. 09914911725) en Psychotherapeut (nr. 29914911716) (www.bigregister.nl). Daarnaast staat zij ingeschreven als Cognitief Gedragstherapeut bij de VGCT (de Vereniging voor Cognitief Gedragstherapeuten), als EMDR Europe Practitioner bij de VEN (Vereniging EMDR Nederland) Nederland en als Schematherapeut bij de VST. Zie www.vgct.nl en www.emdr.nl en www.vst.nl

Particuliere tarieven

Het particuliere tarief per sessie is €100 (45 min) en €130,00 (60 min). Voor partnerrelatietherapie (beide partners) is het tarief €185,- (60/75 min).

Facturatie

Iedere sessie wordt in rekening gebracht, ook als je besluit na 1 of 2 sessies te stoppen. Op de factuur van de 1e maand wordt indirecte cliëntgebonden tijd in rekening gebracht (indiv. € 35 voor de complete behandeling, partnerrelatiether. € 65,-). Er wordt uitsluitend op vraag een verslag gemaakt waar kosten aan verbonden zijn (sessietarief).

Spoedsessie

Een spoedsessie (tot 24 uur van tevoren aangevraagd) € 42,50 extra kosten op het reguliere tarief.

Maandelijkse facturatie

Per maand krijg je een factuur per mail. De 1e factuur ontvang je na het 1e intakegesprek. Betaling van de factuur vindt plaats binnen 14 dagen. Mocht het bedrag niet zijn bijgeschreven dan volgt een herinnering. Je voldoet de openstaande factuur alsnog. Er vindt eenzijdige annulering (door behandelaar) plaats van de behandeling wanneer het verschuldigde bedrag 24 uur voorafgaand aan de eerstvolgende sessie niet is bijgeschreven (een screenshot van de overschrijving volstaat). Moet er na de 1e herinnering nogmaals een mail uit dan komt er € 10,- administratiekosten bij. Indien er vervolgens helemaal geen betaling meer plaatsvindt dan is daarmee de behandeling beëindigd.

Vergoedingen

Bij je lokale of internationale expat zorgverzekeraar kun je navraag doen of (een deel) sessies vergoed worden. Vaak is er recht op vergoeding. Er is een classificatie nodig volgens de DSM 5, je behandelaar moet geregistreerd zijn en je bent, voorafgaand aan de intake, in het bezit van een erkende, complete verwijzing. Laat dit checken bij je zorgverzekeraar. Geef aan dat behandeling in het Nederlands noodzakelijk is voor je. Hoeveel sessies er nodig zijn is, vooraf, lastig in te schatten. Dit hangt van diverse factoren af. Vraag voorafgaand aan de intake bij je zorgverzekeraar óf én hoeveel je terugkrijgt.

Financiële verantwoordelijkheid

Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de betaling van de facturen aan InSight4U conform genoemde voorwaarden. InSight4U is niet aansprakelijk daarvoor. Noch kunnen de betalingen op de facturen worden teruggevorderd bij InSight4U.

Geheimhoudingsplicht

De behandelaar heeft een geheimhoudingsplicht tegenover derden en volgt daarmee de Nederlandse voorwaarden van het beroep voor de psychologie en psychotherapie. In anonieme vorm, conform beroepsuitoefening, is de behandelaar gerechtigd casuïstiek te bespreken in intervisie.

Privacystatement

Cliënt gaat akkoord met het privacystatement op de website van InSight4U.

Klachten

Als je een klacht hebt dan kun je deze bespreken met de behandelaar. Of dien je je klacht in bij de LVVP.

Afspraak afzeggen

Een afspraak afzeggen kan. Doe dit echter tijdig, minstens 24 uur voor de sessie. De sessie wordt volledig in rekening gebracht wanneer afspraken korter dan 24 uur van tevoren worden afgezegd of verplaatst, ongeacht de reden.

Dossier

Het dossier (het aanmeldformulier, evt. gemaakt verslag, sessie aantekeningen) wordt, direct na het laatste contact, vernietigd. Zelf blijf je in bezit van het aanmeldformulier en een evt. verslag. Hiermee ga je akkoord na ondertekening.